Yaşlı Bakımı Nedir

Yaşlı bakımı, yaşlılara özgü özel ihtiyaçların ve gereksinimlerin karşılanmasıdır. Bu anlamda yaşlı bakımı, destekli yaşam, yetişkin gündüz bakımı, uzun süreli bakım, genellikle yatılı bakım olarak adlandırılan bakım evlerini, darülaceze bakımı ve evde bakım gibi hizmetleri kapsar. Yaşlı bakımı ve yaşlı bireylere ilişkin kültürel perspektifler bölgeden bölgeye farklılaşması nedeniyle, herhangi bir uygulamayla sınırlandırılamaz. Örneğin, Asya'daki pek çok ülke devlet tarafından kurulan yaşlı bakımını oldukça seyrek olarak kullanmakta ve yaşlı bireylerin genç nesil aile üyeleri tarafından bakılmasını benimseyen geleneksel yöntemleri tercih etmektedir.


Yaşlı yetişkinler için sağlanan bakım şekli ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir ve hızla değişmektedir. Aynı ülke içinde bile, yaşlı yetişkinlerin bakımı konusunda bölgesel farklılıklar mevcuttur. Bununla birlikte, küresel olarak yaşlıların diğer yaş grupları arasında en fazla sağlık harcaması yapan grup olduğu gözlenmektedir. Geleneksel olarak, yaşlı bireylerin bakımı aile üyelerinin sorumluluğunda ve aile evinde sağlanmaktadır. Ancak modern toplumlarda giderek artan bir şekilde, yaşlı bakımı artık devlet, hayır kurumları veya özel kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Bu durum öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yaygınlaşmış olsa da, artık Asya ülkeleri de yaşlı bakımını giderek daha fazla biçimde ister devlet ister özel kurumsal olarak sağlamaktadır.

Yeni Bildirim Alın!

En uygun iş veya personel için sizinle iletişime geçelim.